site-header

Orchestrating Innovation by Events

Future Events organiseert innovatie tijdens evenementen in de openbare ruimte, met als doel een bijdrage te leveren aan de economische groei binnen de kaders van veiligheid. Daarmee biedtFuture Events ruimte aan ondernemers en internationale kennisinstituten om succesvolle producten te ontwikkelen en naar de markt te brengen.

Waarde van Future Events

Future Events ontwikkelt zelf geen producten, de rol zit in de weg hier naartoe als regisseur van het innovatieproces. Vanuit de kernwaarde positioneert Future Events zich nadrukkelijk aan het einde van de innovatieketen, daar waar onderzoek, markt en samenleving elkaar raken. Dat is waar overheid, MKB en onderzoeksinstellingen moeizaam met elkaar in contact komen en vaak weinig inzicht hebben in hoe processen verlopen. Future Events brengt deze partijen bij elkaar om vraag en aanbod af te stemmen en synergie te creƫren.

Waarde van evenementen in de openbare ruimte

Succesvolle evenementen zijn belangrijk voor de aantrekkingskracht van een stad. Ze zijn goed voor de (lokale) economie en dragen bij aan het leefklimaat en imago van de stad. Evenementen zijn concreet, kennen een heldere afbakening in de tijd, bieden mogelijkheden voor media exposure en hebben een fun karakter. Tijdens en in de aanloop naar evenementen  zijn overheden en bedrijfsleven op een prettige manier gedwongen om samen te werken en komen grote aantallen mensen in een korte tijd bijeen op een openbare locatie. Deze unieke omstandigheden maken het mogelijk om nieuwe technieken en werkwijzen in praktijk toe te passen en op waarde te toetsten aan een breed publiek.

footer samenw verb FE